Dodatkowe informacje

Zdobąć wiedzę przydatną w razie kolizji lub wypadku

1. Jak wygląda prawidłowa procedura powypadkowa?

Jako uczestnik zdarzenia drogowego na pierwszym miejscu musisz zadać sobie pytanie czy była to kolizja drogowa czy wypadek, ponieważ procedura postępowania w obu przypadkach jest nieco inna.

Z kolizją mamy do czynienia w sytuacji kiedy żaden z uczestników nie doznał poważniejszego uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenie ciała trwa do 7 dni). Jej skutkiem są głównie straty materialne.

Wypadek to zdarzenie drogowe w którym przynajmniej jedna osoba odniosła poważniejsze obrażenia (uszkodzenie ciała trwa powyżej 7 dni) lub śmierć.

Jeżeli nikt nie odniósł poważnych obrażeń postaraj się usunąć samochody z drogi aby nie blokować ruchu. W sytuacji kiedy pojazdy są zbyt zniszczone żeby je przemieszczać musisz odpowiednio je oznaczyć poprzez włączenie światła awaryjnego i ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

Następnie spróbuj ustalić z drugim uczestnikiem zdarzenia kto jest sprawcą. Jeśli obaj się co do tego zgadzacie, nie ma potrzeby wzywania policji i pozostaje już tylko spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Powinny się w nim znaleźć informacje dotyczące zdarzenia, dane osobowe uczestników, dane pojazdów i numer OC polisy sprawcy oraz opis całego zdarzenia. Jest to bardzo ważny dokument, który umożliwi Ci dochodzenie odszkodowania oraz wynajęcie samochodu zastępczego z OC sprawcy.


Miej ten dokument kiedy prowadzisz auto: Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (pdf)


W przypadku kiedy nie możesz dogadać się drugim uczestnikiem zdarzenia co do tego kto jest winny, wtedy powinieneś wezwać policję. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce spiszą orzeczenie winy.

Jeśli stałeś się uczestnikiem wypadku wtedy zdecydowanie nie wolno Ci przemieszczać samochodów. Pod względem prawnym wypadek uznawany jest za przestępstwo. Oznakuj miejsce wypadku (tak samo jak w przypadku kolizji) oraz sprawdź czy pojazdy nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Następnie wezwij służby ratunkowe i policję. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer ogólny: 112 lub pod któryś z numerów: 887, 888, 889.

Do czasu ich przyjazdu kontroluj w jakim stanie są osoby poszkodowane, a w razie czego udziel im pierwszej pomocy. Nie zapomnij też zabezpieczyć śladów wypadku przed zniszczeniem.

Kiedy odpowiednie służby są już na miejscu, nie przeszkadzaj. W odpowiednim czasie policjanci spiszą orzeczenie winy.

2. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy kolizji

Po spisaniu wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję przychodzi kolej na skontaktowanie się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia.

Jeśli twój samochód jest na tyle uszkodzony że nie nadaje się do jazdy najlepiej zadzwoń do ubezpieczyciela od razu na miejscu. Powinien zapewnić Ci holowanie.

Jeżeli uszkodzenia są mniejsze i auto nadaje się do dalszej jazdy, nic nie stoi na przeszkodzie żebyś umówił się z ubezpieczycielem w późniejszym terminie. Opcjonalnie możesz sprawdzić czy udostępnia on możliwość zgłoszenia szkody poprzez odpowiedni formularz na swojej stronie internetowej. Zgodnie z prawem na zgłoszenie szkody masz 3 lata, warto jednak zrobić to jak najszybciej, co ułatwi otrzymanie odszkodowania.

3. Kontakt z Motorento w celu rezerwacji auta zastępczego

Jeśli zdecydowałeś się na wynajęcie auta zastępczego w Motorento, przyszedł czas na kontakt z nami w celu rezerwacji samochodu oraz ustalenia okoliczności jego odbioru. Masz do wyboru kilka sposobów:

  • zadzwonić pod jeden z numerów: 504 486 004, 508 592 255, 660 921 687;
  • skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: biuro@motorento.pl lub korzystając z formuarza kontaktowego;
  • spotkać się z nami osobiście w naszym biurze w Raciborzu przy ul. Mickiewicza 13 B/2.

4. Formalności niezbędne do bezkosztowego wynajęcia samochodu zastępczego

Jedyna formalność polega na podpisaniu umowa cesji wierzytelności.

Co to jest umowa cesji wierzytelności
Umowa ta jest nazywana także przelewem wierzytelności. Zawiera ją dotychczasowy wierzyciel (cedent) z osobą trzecią (cesjonariuszem). Na mocy powstałego zobowiązania cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi.

W tym przypadku Tobie jako wierzycielowi przysługuje bezkosztowy najem samochodu. Mógłbyś wypożyczyć samochód w zwykłej wypożyczalni po czym samodzielnie ubiegać się o pokrycie kosztów u ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jest jednak prostszy spodób. U nas możesz nająć samochód zupełnie za darmo i nie martwić się o nic więcej. Podpisując z nami umowę cesji wierzytelności upoważniasz nas do ubiegania się o zapłatę za wynajem w Twoim imieniu.

Żeby otrzymać samochód zastępczy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:

  • numer szkody;
  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy;
  • skan oświadczenia o kolizji lub numer rejestracyjny i numer polisy winowajcy jeśli na miejscu była policja;
  • ksero dowodu osobistego;
  • ksero prawa jazdy.
Podstawa prawna najmu pojazdu zastępczego na koszt Ubezpieczyciela sprawcy
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Ponadto odnosząc się do zakresu odszkodowania z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego należy sięgnąć do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c. Reguły te nakazują przestrzeganie zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego. Podstawową bowiem funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy czym nie może ono jednak przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody.